Aktuality

Aktuálny stav fondu malých projektov

V rámci grantového programu pre rómske pastoračné centrá momentálne prebieha vyúčtovanie a vyhodnocovanie 1.fázy realizácie projektov. Až po schválení zo strany Renovabis budeme môcť pokračovať v 2. fáze, ktorá bude prebiehať formou darcovskej kampane. Ďalšia výzva na predkladanie projektov bude pravdepodobne na prelome rokov 2021 a 2022.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Zoznam schválených projektov 2019/2020

Na zasadaní schvaľovacieho grémia, dňa 28.07.2020 v Košiciach, bolo schválených 9 projektov.  Zoznam schválených projektov si môžete pozrieť v sekcii „Na stiahnutie“. V prvej fáze realizácie budú všetky schválené projekty podporené sumou 5000 Eur. Po vyhodnotení druhej fázy – ich úspešnosti na darcovskom portále – získajú na realizáciu projektov ďalšiu podporu v podobe matchingového grantu z nadácie Renovabis.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Výzva na podávanie projektov v roku 2019

Rada KBS pre Rómov a menšiny v spolupráci s nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v rámci Programu podpory rómskych pastoračných diel na Slovensku, ktorá bola na tejto stránke zverejnená dňa 14.11.2019. V sekcii „Na stiahnutie“ si môžete pozrieť a stiahnuť dôležité dokumenty tejto výzvy. Pre vypĺňanie formulára projektovej žiadosti je potrebné sa najprv zaregistrovať, kliknúť na aktivačný email a potom sa prihlásiť. Pri registrácii dajte pozor, aby ste sa zaregistrovali do správneho grantového programu (Romarenovabis-2019), momentálne totiž na Slovensku bežia tri. Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov je 31.12.2019.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Darcovská kampaň 2018

Ešte stále prebieha darcovská kampaň v prospech našich rómskych pastoračných projektov. Do 15.10.2018 bude Váš dar znásobený príspevkom z nadácie Renovabis. Odporučte tento link priateľom a známym: https://www.dakujeme.sk/partneri/47/renovabis/pribehy?page=2

Ing. Ján Gyulai, Koordinátor programu

Zoznam schválených projektov pre rok 2018

Na zasadení schvaľovacieho grémia, dňa 28.06.2018 v Košiciach bolo schválených 10 projektov.  Zoznam schválených projektov si môžete pozrieť v sekcii „Na stiahnutie“. V prvej fáze realizácie boli všetky podporené sumou 3600 Eur. Po vyhodnotení druhej fázy – ich úspešnosti na darcovskom portále – získajú na realizáciu projektov ďalšiu podporu v podobe matchingového grantu z nadácie Renovabis.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Výzva na podávanie projektov v roku 2018

Rada KBS pre Rómov a menšiny v spolupráci s nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis vyhlasujú výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu podpory rómskych pastoračných diel na Slovensku. Tento program je určený pre cirkevné diela a centrá, ktoré sa systematicky venujú pastorácii Rómov. Projektové žiadosti je možné predkladať prostredníctvom nášho online registračného systému do 1.6.2018 (vrátane)
Všetky dôležité dokumenty k výzve na podávanie projektov si môžete stiahnuť na našej stránke, v sekcii Na stiahnutie.

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov sa bude konať:

  • 17.05.2018, o 12:30, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 12:30, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Z kapacitných dôvodov je potrebné sa na informačný seminár prihlásiť prostredníctvom emailu granty.bb(at)rcc.sk najneskôr 24 hodín pred konaním príslušného informačného seminára. Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

 

Zoznam schválených projektov – 2017

Zoznam schválených projektov na rok 2017

Na zasadení schvaľovacieho grémia, dňa 26.5.2017 v Košiciach bolo schválených 9 projektov.  Zoznam schválených projektov si môžete pozrieť v sekcii „Na stiahnutie“. V prvej fáze realizácie boli všetky podporené sumou 5000 Eur. Po vyhodnotení druhej fázy – ich úspešnosti na darcovskom portále – získajú na realizáciu projektov ďalšiu podporu v podobe matchingového grantu z nadácie Renovabis.

Každého z úspešných žiadateľov chcem poprosit v prípade zmeny identifikačných údajov (Názov prijímateľa, číslo účtu, meno štatutára), aby mi to bezodkladne oznámil  emailom. Do 21.06.2017 majú úspešní žiadatelia možnosť zaslať mi žiadosť o zmenu/aktualizáciu rozpočtu projektu.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov 2017

Všetkých vás srdečne pozývam na informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2017, ktorý sa bude konať dňa 22.3.2017 o 14:45 v priestoroch farského úradu v Hanušovciach nad Topľou. Informačný seminár bude trvať asi hodinu a bude tam možnosť konzultovať vaše projektové zámery. Svoju účasť nahláste prosím na emailovú adresu: granty.bb(at)rcc.sk

Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, Koordinátor programu