Zoznam schválených projektov v roku 2016

Na zasadení schvaľovacieho grémia, dňa 25.5.2016 v Košiciach bolo schválených 11 projektov.  Zoznam schválených projektov si môžete pozrieť v sekcii „Na stiahnutie“. V prvej fáze realizácie boli všetky podporené sumou 4500 Eur. Po vyhodnotení druhej fázy – ich úspešnosti na darcovskom portále – získajú na realizáciu projektov ďalšiu podporu v podobe matchingového grantu z nadácie Renovabis.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis