Zoznam schválených projektov – 2017

Zoznam schválených projektov na rok 2017

Na zasadení schvaľovacieho grémia, dňa 26.5.2017 v Košiciach bolo schválených 9 projektov.  Zoznam schválených projektov si môžete pozrieť v sekcii „Na stiahnutie“. V prvej fáze realizácie boli všetky podporené sumou 5000 Eur. Po vyhodnotení druhej fázy – ich úspešnosti na darcovskom portále – získajú na realizáciu projektov ďalšiu podporu v podobe matchingového grantu z nadácie Renovabis.

Každého z úspešných žiadateľov chcem poprosit v prípade zmeny identifikačných údajov (Názov prijímateľa, číslo účtu, meno štatutára), aby mi to bezodkladne oznámil  emailom. Do 21.06.2017 majú úspešní žiadatelia možnosť zaslať mi žiadosť o zmenu/aktualizáciu rozpočtu projektu.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis