Výzva na podávanie projektov v roku 2023/2024

Rada KBS pre Rómov a menšiny v spolupráci s nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis vyhlasuje výzvu na podávanie projektov v rámci Programu podpory rómskych pastoračných diel na Slovensku, ktorá bola na tejto stránke zverejnená dňa 26.10.2023. V sekcii „Na stiahnutie“ si môžete pozrieť a stiahnuť dôležité dokumenty tejto výzvy. Pre vypĺňanie formulára projektovej žiadosti je potrebné sa najprv zaregistrovať, kliknúť na aktivačný email a potom sa prihlásiť. Pri registrácii dajte pozor, aby ste sa zaregistrovali do správneho grantového programu (Romarenovabis-2024), momentálne totiž na Slovensku bežia tri. Najbližšia uzávierka pre podávanie projektov je 01.12.2023.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis