Výzva na podávanie projektov v roku 2018

Rada KBS pre Rómov a menšiny v spolupráci s nemeckou katolíckou nadáciou Renovabis vyhlasujú výzvu na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu podpory rómskych pastoračných diel na Slovensku. Tento program je určený pre cirkevné diela a centrá, ktoré sa systematicky venujú pastorácii Rómov. Projektové žiadosti je možné predkladať prostredníctvom nášho online registračného systému do 1.6.2018 (vrátane)
Všetky dôležité dokumenty k výzve na podávanie projektov si môžete stiahnuť na našej stránke, v sekcii Na stiahnutie.

Informačný seminár k výzve na podávanie projektov sa bude konať:

  • 17.05.2018, o 12:30, v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici,
  • 25.05.2018, o 12:30, v sídle Diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule.

Z kapacitných dôvodov je potrebné sa na informačný seminár prihlásiť prostredníctvom emailu granty.bb(at)rcc.sk najneskôr 24 hodín pred konaním príslušného informačného seminára. Účasť na informačnom seminári je bezplatná.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu Renovabis