Výzva na predkladanie projektov v roku 2017

Vážení žiadatelia,

Od 23.02.2017 je spustená registrácia projektových zámerov na rok 2017. Boli aktualizované niektoré dokumenty výzvy na podávanie projektov, tie si môžete stiahnuť na našej stránke.

Uzávierka pre podávanie projektov v roku 2017 je 04.04.2017. K vyhlásenej výzve plánujeme informačné semináre pre žiadateľov. Termíny a miesta konania sledujte na tejto stránke. Ak chcete podať projektovú žiadosť je potrebné sa najskôr zaregistrovať.

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch výzvy, ako aj v pripravovanej príručke pre žiadateľa.

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk