Informačný seminár k výzve na podávanie projektov v roku 2019

Informačný seminár k vyhlásenej výzve na predkladanie projektov pre rómske pastoračné diela sa bude konať:

  • 28.11.2019 (štvrtok), od 15:00 do 16:00, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, zasadačka.

Účasť je bezplatná a dobrovoľná.

 

Ing. Ján Gyulai, koordinátor programu

granty.bb(at)rcc.sk